Politikamız;
Mevzuatlar - ISO 9001:2015 KYS & ISO 14001:2015 CYS & ISO 45001:2018 ISGYS standartları doğrultusunda,
Yüksek Kalitede Hizmet,
Yüksek Müşteri Memnuniyeti,
Güvenli Çalışma Ortamı,
Yaralanmaların ve Sağlık Bozulmalarının Önlenmesi,
Kirlenmemiş Temiz Çevre,
ve Sürekli Gelişim “ POLİTİKAMIZ” dır.