Kalite Politikamız :
Müşteri beklentilerinden taviz vermeden, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili tüm süreçlerde sürekli iyileştirme sağlamaktır. Bu kapsamda;

* 2011 yılından itibaren yürütülen tüm faaliyetlerin ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemini kapsadığı, akredite bir kuruluş tarafından tescillenmiştir.
* ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile sürekli iyileştirme ve gelişme hedeflenmiş, müşteri memnuniyeti ön planda tutularak kaliteli hizmet vermeye odaklanılmıştır. Bu nedenle uygunsuzlukların yerinde tespit edilerek ortadan kaldırılması sürekli iyileşmenin sağlanması nedeni ile düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulanması önem teşkil etmektedir.
* Kalite hedeflerinin gerçekleşme durumu; süreç sahipleri tarafından düzenli olarak analiz edilmekte, raporlanmakta ve bir sonraki yılın hedefleri için önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.
* Hedeften sapmalar olduğunda; acil eylem planları geliştirilmekte ve iyileştirme alanları belirlenerek, faaliyetlerin devamlılığı sağlanmaktadır.
* İşe yeni başlayan çalışana verilen uyum eğitimi kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği konuları, çalışma şartları ve görev tanımı ayrıntılı olarak izah edilmektedir.
* Şirket içerisinde iletişim; duyuru panoları, iç yazışma, elektronik posta, telefon ve toplantılar ile sağlanmaktadır.

Politikamız;
Mevzuatlar - ISO 9001:2015 KYS & ISO 14001:2015 CYS & ISO 45001:2018 ISGYS standartları doğrultusunda,
Yüksek Kalitede Hizmet,
Yüksek Müşteri Memnuniyeti,
Güvenli Çalışma Ortamı,
Yaralanmaların ve Sağlık Bozulmalarının Önlenmesi,
Kirlenmemiş Temiz Çevre,
ve Sürekli Gelişim “ POLİTİKAMIZ” dır.