Strüktürel Silikon Cephe

Strüktürel silikon cepheler; mimari tasarım kriterleri, ısı hesapları ve statik hesaplar doğrultusunda belirlenen alüminyum yatay-düşey cephe profilleri ve bunlara bağlanan kaset ya da özel cam tutucu profilleri ile oluşturulur. Sisteme dışarıdan bakıldığında tamamen cam görülür, içeriden bakıldığında kapaklı cephe gibi yatay düşey alüminyum cephe profilleri görülür. Camlar arasındaki fuga genişliği alüminyum profil sitemine bağlı olarak 15-20 mm olabilmektedir.

Bu fugalarda silikon dolgu ya da epdm fitil seçenekleri vardır.

Bu sistemde istenilen alanlarda gizli kanat uygulaması yapmak mümkündür. Camlar kaset profiline özel strüktürel silikonlarla yapıştırılmaktadır (bounding). Özel çıtalı sistemlerde daha hafif ve ince kesitler oluşturulabilmektedir.

Kapaklı Cephe

Kapaklı, Yarı Kapaklı Cepheler

Sisteme dışarıdan bakıldığında, alüminyum kapak profilleri görünür. Kapak derinlikleri mimari grubun tercihine bağlı olarak çeşitli formlarda ve derinliklerde seçilebilir.

Kapaklı sistemde yatay ve düşeyde kapak kullanılırken; yarı kapaklı sistemde yatay da ya da düşeyde kapak kullanılırken diğer yönde cam cama birleşim görülür.