Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imha edilmesi süreçleriyle ilgili işbu prosedürde hedeflenen amaç; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla FYT Mühendislik İnşaat ve Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. (“FYT Mühendislik” olarak adlandırılır) tarafından hazırlanmıştır.

a. KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve FYT Mühendislik’in veri işleme prosedürü hakkında detaylı bilgi için, www.fyt.com.tr ve www.duowin.com.tr adreslerinde yer alan FYT Mühendislik Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Prosedürünü inceleyebilirsiniz

b. Başvuru Formunun doldurulması ile ilgili sorularınız olması halinde [0(216)-614-01-20] telefon numarası ve fyt@fyt.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.